Prekladateľské služby

Preklady z anglického do slovenského a zo slovenského do anglického jazyka.

 
law-books-291687_960_720.jpg

Odborné preklady

  • Preklady odborných textov z rôznych oblastí, okrem iného:
  • monografie, články, abstrakty, príspevky do žurnálov, seminárne/bakalárske/diplomové práce
1140-yeager-sell-your-used-books.imgcache.rev1460383382948.jpg

Iné preklady

  • Preklady neodborných textov, okrem iného:
  • reklamné materiály, brožúry, manuály, príručky, korešpondencia, scenáre a titulkovanie

Korektúry

  • korektúry prekladov a jazykové úpravy rôznych textov v anglickom alebo slovenskom jazyku